Functies

– Voorzitter Stichting ROZ Nederlandse Vastgoedindex

– Penningmeester Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen

– Penningmeester Stichting Transfusie Geneeskunde

– Voorzitter drietal Vve’s: Henrick de Keijserplein 9-11, Amsterdam, Koggestraat 8-10, Amsterdam, Scheveningseweg 6, Den Haag

Florida

De vakantievilla in Florida is verkocht, dus alle activiteiten die daarmee verband hielden, zijn beëindigd.

Klik hier en hier voor een beschrijving van deze functies.

Commissaris?

Functies1Met veel enthousiasme vertelde ik iedereen die het horen wilde en desgevraagd, dat ik na pré-pensionering een toezichthoudende functie of een commissariaat nastreefde.

Was ik daar niet voor in de wieg gelegd?

Jaren ben ik general manager geweest. Ik groeide uit tot bestuurder, ik ken de trucjes, dus, meende ik, zou een commissariaat niet alleen een logische voortzetting van mijn loopbaan zijn, het was tevens een mooie manier om de nieuwe generatie op te leiden en op die manier kennis over te dragen.

Masterclass

Ik ging zelfs een masterclass Aspirant Commissaris en Toezichthouder bij de Erasmus Universiteit volgen, om helemaal gepokt en gemazeld mij op deze ‘markt’ te begeven. Niet dat ik er al niet veel van af wist, maar de laatste nieuwtjes, discussies en wetgeving leek me interessant en nuttig voor het bereiken van mijn doel. Ik ben de opleiding gaan volgen en heb hem met veel plezier afgemaakt. Hij was zeer de moeite waard.

Maar een toezichthoudende functie kwam er niet en gaat er ook niet komen. Ik doe er geen moeite (meer) voor en het past mij ook niet. Ik heb twee pogingen ondernomen en ben op een aantal gesprekken geweest, maar men vond dat ik geen ervaring had en men vond mij eigenlijk ook te oud (ik was op dat moment 60)!

Ontluisterend

Dat was zowel een confronterende als een ontluisterende ontdekking! Het klopt mijn inziens niet. Ervaring lijkt mij helemaal niet de issue. De mensen die ik hierover spreek en die op toezichthoudende functies solliciteren, hebben zonder uitzondering allemaal veel (werk)ervaring op een hoog niveau. Dertig, vijfendertig jaar in leidinggevende posities in het bedrijfsleven is meer dan voldoende.  De valkuil is eerder dat deze ervaren mensen moeite hebben met het loslaten van het ‘voor het zeggen hebben’. Een commissaris is toch iemand met vooral een adviserende functie en beslist geen uitvoerende. Dat is in veel gevallen wennen.

Bovendien is 60 jaar niet te oud. Sterker nog, van die leeftijdscategorie (60 plus) moet je het juist hebben. Mensen die jonger zijn, veertigers bijvoorbeeld zijn (nog) veel te eager om uitvoerend te zijn en hebben nog onvoldoende in de ‘modder gestaan’ en mislukkingen meegemaakt om met enige afstand naar de business te kunnen kijken en de juiste adviezen te kunnen geven.

Adviseur

Maar belangrijker nog, een toezichthoudende functie ging mij tegenstaan. Dat kwam deels door de cursus, waarin er voortdurend op gehamerd werd ‘bezint eer ge aan zo’n functie begint’. Bovendien vond ik de functie als hierboven al gezegd te veel op een adviesfunctie lijken. Dus van het hele idee ben ik weer afgestapt.

Bestuursfuncties heb ik daarentegen wel, maar dan echte, namelijk in een stichtingsbestuur. In een stichtingsbestuur ben je eindverantwoordelijk, heb je invloed, ben je meer hands-on.

Klik hier voor de lijst van functies. Deze link geeft de stand per mei 2016 weer. Er zijn inmiddels twee functies bijgekomen en één is er vervallen.

Structuur

Het is wel belangrijk om een of twee van dit soort functies te hebben. Het houdt je scherp. Je doet mee en blijft bij. Het geeft tot op zekere hoogte structuur aan je dagelijks leven. In totaal doe ik op deze manier vier functies. Meestal is dat hollen of stilstaan, dus dat is erg prettig.

In een latere blog zal ik de functies langslopen om aan te geven wat ze inhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *